Team Calendar Cards

€17.00

Dit kaartset van 30 kaarten helpt met het visualiseren van de Team Agenda. Extra handig voor startende teams om inzicht te hebben in de verschillende team activiteiten, maar ook fijn voor bestaande teams.

Het helpt het team met een vaste voorspelbare cadans gedurende de sprint.

 

De set bevat kaarten voor de Scrum Events, met daarop een korte omschrijving, de deelnemers en de time-box.

Daarnaast bevat de set 2x de dagen van de week en een 'Elke dag' kaart.

Ook zijn er kaarten opgenomen voor Refinement en Review voorbereiding.

 

De kaarten kunnen met een whiteboard marker beschreven worden, zodate de locatie en starttijd aangegeven kunnen worden.

De kaarten kunnen aan de muur geplakt worden of op elke andere denkbare manier gebruikt worden om de team agenda te visualiseren.

 

Indien gewenst is er ook een Team Calendar Cavas (normaal of groot) beschikbaar om de kaarten op te hangen.

 

English

This set of 30 cards helps to visualize the Team Agenda. Extra useful for starting teams to gain insight into the different team activities, but also great for existing teams.

It helps the team with a fixed predictable cadence during the sprint.

 

The set contains tickets for the Scrum Events, with a short description, the participants and the time box.

In addition, the set contains 2x the days of the week and an 'Every day' card.

Cards are also included for Refinement and Review preparation.

 

The maps can be described with a whiteboard marker, so that the location and start time can be indicated.

The cards can be stuck to the wall or used in any other conceivable way to visualize the team agenda.

 

If desired, there is also a  Team Calendar Cavas (normal or large) available to hang the cards.